Werkzaam voor een duurzame wereld
Duurzaam ondernemen

Duurzame economie


Dat het verduurzamen van de economie noodzakelijk is, wordt breed gedeeld. Kalon zet zich in om economische groei te verenigen met maatschappelijke en ecologische duurzaamheid. 

Terugdringen van de CO2 uitstoot

De gebouwen in Nederland  zijn verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik. Daarom levert energiebesparing in deze sector een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Kalon wil hier een bijdrage aan leveren.


Goed voor eigenaar én huurder

Bovendien is het verduurzamen van vastgoed zowel gunstig voor de vastgoedeigenaar als de huurder. Want dankzij verduurzaming van vastgoed krijgt de eigenaar een meer aantrekkelijk en beter verhuurbaar pand, terwijl de huurder aanzienlijk lagere energiekosten heeft en minder CO2 uitstoot.

 

Duurzaam ondernemen.


Om aan de klimaatdoelstelingen te voldoen wordt een maximale inzet van de politiek, het bedrijfsleven en burgers gevraagd. 

Circulaire economie

Voor een duurzame wereld is de transitie van een lineaire naar een circulaire economie essentieel. Een circulaire economie richt zich op de ontkoppeling van economische groei van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen door deze hulpbronnen efficiënter te gebruiken. Een circulaire economie stimuleert per definitie innovatie op het gebied van hergebruik van materiaal, componenten en producten. 

 

Waarde verhogenHet verduurzamen van vastgoed levert in de huidige economische crisis juist nu mooie kansen op. Verduurzamen zorgt voor een hogere intrinsieke waarde en trekt daarmee makkelijker huurders of kopers aan.

Groene vastgoed ontwikkeling


Kalon richt zich vooral op herontwikkeling van betaalbare woningen voor huizen van het middenbestand. Door dit te doen met duurzame materialen wordt energie bespaard en zo de uitstoot van CO2 verminderd.  Duurzame herontwikkeling heeft de voorkeur boven nieuwbouw, tenzij die volledig klimaatneutraal of energiepositief is.

Greenlease: besparingen delen

De investeringen in verduurzaming en de reductie in kosten die dit oplevert kunnen verdeeld worden door eigenaar en huurder door samen een Greenlease overeenkomst te sluiten (bijvoorbeeld zonnepanelen) Greenlease zorgt op die manier voor minder belasting op het milieu, terwijl tegelijkertijd kosten kunnen worden bespaard.