Werkzaam voor een duurzame wereld
Duurzaam ondernemen

Duurzame economie
De mening dat het verduurzamen van de economie noodzakelijk is, wordt breed gedeeld.

Kalon zet zich in om economische groei te verenigen met maatschappelijke en ecologische duurzaamheid.

Terugdringen van de CO2 uitstoot.

De gebouwen in Nederland zijn verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik. Daarom levert energie besparing in deze sector een belanrijke bijdrage aan het terugdringen van de CO2 uitstoot.  

Groene vastgoed ontwikkelingKalon richt zich op de herontwikkeling van betaalbare woningen voor huizen van het middenbestand. Duurzame herontwikkeling heeft de voorkeur boven nieuwbouw tenzij die volledig klimaatneutraal of energiepositief is.

Investeren voor de toekomstVoor een duurzame wereld is de transitie van een lineaire naar een circulaire economie essentieel. Een circulaire economie richt zich op de ontkoppeling van economische groei van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen door deze hulpbronnen efficiĆ«nter te gebruiken. Een circulaire economie stimuleert per definitie innovatie op het gebied van hergebruik van materiaal, componenten en producten. 

Investeren.Bij een investering vanaf 100000,- euro ontvangt u een rente van 8,6 % op jaarbasis.

De belegging geldt voor maximaal 20 investeerders per jaar. Voor meer informatie klik Bijsluiter.

Heeft u interesse om te investeren of heeft u vragen dan kunt het onderstaande informatieblok invullen. U ontvangt dan aanvullende informatie.